Woensdag 19 juli

De bruggen en sluizen in de Noord-Willemsvaart worden vanaf 9.00 uur bediend. Vlak voor negen uur maken wij los en gaan we voor de sluis liggen. De lichten blijven echter op dubbel rood staan en om tien over negen klimmen wij in de telefoon om na te vragen of de sluis bij Yde/De Punt nog gaat draaien. Ik hoor dat er technische problemen zijn en dat de sluis waarschijnlijk ter plekke bediend zal moeten worden. We kunnen beter nog even aanmeren tot de problemen zijn opgelost. We liggen net weer vast als de lichten toch op enkel rood springen en even later op rood-groen ten teken dat de sluis voor ons klaar gemaakt gaat worden. Samen met een andere boot varen wij de sluiskolk in en schutten ruim twee meter omhoog. De volgende sluis bij het plaatsje Vries gaat zonder problemen. Een paar bruggen worden bediend en we komen op de splitsing boven Assen. Stuurboord uit gaat naar sluis Peelo. Wij gaan bakboord naar de oude industriehaven van Assen waar de nieuwe vaart, die vandaag in gebruik is genomen, uitkomt. De fietsersbrug in het Havenkanaal heeft een drukknop voor zelfbediening. Met de pikhaak kan ik de knop vanaf de voorplecht indrukken. Twee autobruggen worden voor ons bediend en wij naderen de nieuwe sluis voor de havenkom. Een tweede bootje heeft zich bij ons gevoegd en een solarbootje met een enorme boeggolf stuift ons voorbij. Van de sluismeester moeten wij eerst invaren. “Zijn wij de eersten”; vraag ik hem. “Nee we hebben al eerder geschut, maar jullie zijn wel het eerste plezierjacht dat de stad in komt”. We schutten ruim twee meter omhoog en kunnen de touwen om glijstangen in de sluiswand vastmaken. Voor we uitvaren komt de sluismeester ons nog even zeggen dat we in de havenkom kunnen vastmaken en dat we na de middagsluiting mee kunnen varen achter de boot van burgemeester en wethouders aan die ‘De Blauwe As’ feestelijk in gebruik gaan nemen. Om half twee vertrekt het gezelschap in een fluisterboot. Het solarspeedbootje is ook aanwezig i.v.m. dit evenement. Hebben wij weer, denk ik gefrustreerd. Worden we zomaar ingelijfd bij de vlootschouw van Assen.

De solarboot
De solarboot
De opening van de nieuwe vaarweg door het centrum van Assen
De opening van de nieuwe vaarweg door het centrum van Assen

Het is inmiddels flink warm geworden en aan de kade ritsen wij de tent open en laten we de voorruit neer om nog wat frisse lucht door de tent te hebben. Tegen half twee zien wij bij de fluisterboot aan de andere kant van de havenkom mensen verzamelen. Een fotograaf en iemand die een film van dit evenement maakt om op youtube te zetten komen bij ons langs (zie: https://youtu.be/4BT0u8qLvXo). Vlak voor tweeën kunnen we vertrekken. Het kanaal is 1,8 kilometer lang en bestaat uit twee sluizen, drie fietsbruggen en drie autobruggen. De fluisterboot pruttelt voorop met het solarbootje in het kielzog. Daarna het plezierjachtje uit Assen wat met ons door de sluis gekomen is. Een krasse man van 84 met zijn 81 jarige vrouw varen hiermee. Wij sluiten de optocht. De aanwonenden van het nieuwe kanaal hebben versieringen aangebracht om deze feestelijke opening op te luisteren. Overal staan mensen op de kant en we worden van alle kanten gefotografeerd. Midden in het centrum van Assen wordt de Venebrug gedraaid. Langzaam pruttelen de bootjes voor ons uit en wij volgen totdat onze boeg omhoog gaat en we een onderwater duin opvaren. Misschien een richeltje, denkt Adri en hij geeft een beetje gas bij. We liggen echter muurvast en komen niet meer vooruit. Dan maar weer terug. Met veel blauwe rook uit de uitlaten krijgen we de boot weer los en maken vast aan de kade achter de brug. De brugwachter zegt dat we wel door kunnen varen. Ik leg hem uit dat het niet mogelijk is vanwege onze diepgang en dat het kanaal niet de 1,8 meter diep is zoals aangegeven. Hij zal het doorgeven.

De 'Blauwe As' door Assen in gebruik genomen
De ‘Blauwe As’ door Assen in gebruik genomen

De havenmeester, de ambtenaar van de gemeente en de aannemer komen kijken. Adri vertelt ze waar wij de onderwaterberg tegen kwamen. Het is precies bij een engte in de vaarweg. De havenmeester vraagt of wij de nacht over willen blijven liggen aan deze kade. Normaal gesproken mogen er geen bootjes in de Blauwe As overnachten maar in dit geval maken ze een uitzondering. Morgenochtend komt de aannemer om zeven uur met een kraan en een drijvende bak het zand afgraven. Wij zien het niet zitten om een kilometer achteruit te varen naar de havenkom en wachten de dag van morgen af aan de kade voor de brug. Verschillende ramptoeristen verzamelen zich bij de boot. Regelmatig krijgen wij te horen dat er met dit ambitieuze project van de gemeente Assen, dat 45 miljoen euro heeft gekost, het nodige is misgegaan. Een journalist van het Dagblad van het Noorden verschijnt naast de boot. Of hij een paar vragen mag stellen. Geen probleem. We praten even met elkaar op het achterdek en hij neemt een foto van ons voor op de boot. Morgen staan we in de krant. Het is inmiddels erg heet geworden. Onze gemoedstoestand helpt ook niet mee. Begin van de avond komt er nog een rubberen kano langs met twee jonge mannen aan boord. Ze nemen de ‘Blauwe As’ op hun eigen manier in gebruik. Ze hebben een fles rum meegenomen en nemen onder elke brug een flinke slok. Om half twee hoor ik ze terugpeddelen. Blauw op de As!?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *