Zondag 1 september 2013
De kerk begint om 10.00 uur en er is avondmaal. Omdat wij praktisch voor de drempel van de kerk liggen gaan wij pas om kwart voor tien naar de kerk. Wij horen dat er al wordt gezongen. De kerk zit al aardig vol en wij horen dat de gemeente een kwartier voor de dienst begonnen is met het zingen van liederen. Om 10.00 uur vangt de dienst aan. De avondmaalstafel vormt een grote T midden in de kerk. Alle aanwezigen worden uitgenodigd aan tafel te gaan. Voor de nodig uitgaat vraagt de dominee of wij de mensen naast ons de vrede van Christus willen toewensen. Voor hen die geen wijn drinken is er een beker druivensap. De tafel waar toch wel zo’n zestig mensen aan kunnen wordt driemaal aangericht. Na de fijne dienst is er gelegenheid om in het gebouw naast de kerk koffie te drinken. Wij maken daar graag gebruik van. Zo hebben wij de gelegenheid ons licht eens in een andere gemeente op te steken. De Hervormde kerk in Lemmer is onlangs samengevoegd met de gereformeerde kerk. De diensten vinden plaats in het monumentale kerkje aan het Dok. De oude gereformeerde kerk wordt weinig meer gebruikt. Men denkt er over om deze te verkopen. De bezoekers van de kerkdiensten zijn ook overwegend vijftig plus. Dit is ook een punt van zorg en aandacht voor de kerkenraad. Wij werden hartelijk en gastvrij ontvangen door deze gemeente. Wij keerden met een goed gevoel weer terug naar de boot. ‘s Middags hebben wij gerust en wat gelezen en geknutseld. ‘s Avonds werd het avondmaal voortgezet en was er een dankdienst. Toen ik om vijf voor zeven de kerk in kwam was is de zesde bezoeker. Na mij kwam er nog een zevende bij. De dominee met de kerkenraad, de koster en de organist bracht het aantal op 15 mensen totaal. Zo weinig mensen in een kerkdienst heb ik nog nooit meegemaakt. De dominee nodigde ons uit om aan de avondmaalstafel plaats te nemen. Hier hebben wij na de meditatie opnieuw avondmaal gevierd en de dank gebracht. Ik ben het niet gewend maar zie er geen kwaad in. Het was heel intiem en een goed samen zijn. Bij het naar buiten gaan kreeg ik een hand van de dominee en hij wenste ons een goede thuis reis toe.

Een prachtige Lemsteraak in de kom voor de oude sluis
Een prachtige Lemsteraak in de kom voor de oude sluis

Maandag 2 september 2013
Vandaag veel wind, zoals was voorspeld. In ‘t Dok liggen wij beschut maar op de dijk langs het IJsselmeer merk je goed dat het flink waait. ‘s Middags komt er een jacht naast ons liggen. De mensen waren het IJsselmeer op gevaren vanaf de grote sluis bij Lemmer maar hadden het water in de gangboorden staan. Ze waren meteen omgekeerd en door het kleine sluisje weer naar binnen gekomen. Meer bootjes kwamen verwaaid binnenvaren en zochten een plekje in het Dok. Aan het einde van de dag lag alles weer dubbel en was er geen plekje meer over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *