Zeiljacht met spinnaker op de Volkerak

Vrijdag 11 mei 2018

Vaartocht van Middelharnis naar Oude Tonge

We hebben gebeld naar de jachthaven van Oude Tonge of wij er terecht kunnen voor het weekend. Dat was geen probleem ze zouden een plekje voor ons reserveren. Vroeg in de middag zijn we er beloofde Adri en toen ging hij op de kaart kijken. Het is best nog wel een eindje varen. Volgens het ANWB-kaartenprogramma is het 43 kilometer. Daarbij hebben we ook nog de Volkeraksluis op de route. Als het tegenzit moet je daar lang wachten. We spreken af om ons om half negen klaar te maken voor vertrek. De loopplank moet worden opgeruimd. Het snoer voor de walstroom moet worden binnengehaald. Vuilnis wegbrengen. Ik vind het ook prettig om de boot droog te maken voor vertrek. Een paar minuten over negen zijn we los en varen het kanaal verder naar binnen tot het havenkantoor waar we makkelijk kunnen draaien.

Het vertrek uit Middelharnis via het Kanaal
Het vertrek uit Middelharnis via het Kanaal
Het Kanaal

Het kanaal naar Middelharnis bestaat al heel lang. Middelharnis lag eerst gewoon aan zee. De aanvaart lag tussen twee zandbanken maar verzande steeds meer. Toen is er besloten om de invaart te bedijken en met een keersluis de ebstroom te gebruiken om het kanaal uit te laten slijten om het op diepte te houden . Deze techniek was niet afdoende. Het kanaal moest regelmatig worden uitgediept voor de scheepsvaart. Aan beide kanten lag een jaagpad om de schepen met een paard of met eigen trekkracht naar de haven te trekken en weer terug naar het open water. In Middelharnis werd er gevist met de beugsloep. Zonder netten maar met lijnen werden de vissen binnen gehaald. Begin twintigste eeuw liep de visserij terug en verdween het uit Middelharnis. Beurtscheepjes kwamen er nog voor de handel tot ook dat ten einde liep.

Haringvliet

De fietsbrug over de Keersluis is open en we kunnen zonder oponthoud het Haringvliet opvaren. De wind komt uit het zuidoosten en we hebben hem bijna op de kop met een krachtje drie. Het is zonnig maar niet helemaal helder. We zien nog wat bootjes voor anker of bij de meerboeien liggen. De lange dijk van de keersluis naar Stad aan ’t Haringvliet zie ik nu vanaf het water. Ook de haveningang bij Stad aan ’t Haringvliet gaan we voorbij.

De havens van Stad aan 't Haringvliet
De havens van Stad aan ‘t Haringvliet

Het volgende plaatsje aan de kust van Flakkee is Den Bommel. We zien er ook wel een kade met een paar grotere boten. Misschien dat we er ook wel terecht kunnen voor een overnachting. We zien het eiland Tiengemeten aan bakboord liggen. Een aantal zeilboten liggen er voor anker. Dit eiland is teruggegeven aan de natuur. De huizen en boerderijen zijn verlaten en leeg. Je kunt het eiland overdag bezoeken met een georganiseerde vaartocht. Het museum van de schilder Rien Poortvliet heeft er een plekje gevonden.

Haringvlietbrug

Van ver zien we de brug al opdoemen aan de horizon. We zijn er nog kilometers van verwijderd. Als we er onderdoor varen staat het verkeer stil. Aan de noordkant van de brug is er net een opening voor de zeilvaart. We zien de bootjes met fok en motor snel door de opening gaan om het verkeer niet te lang op te houden. Na de brug passage gaan wij stuurboord richting de Volkeraksluizen. Voor de sport is er een eigen kolk. We hebben geluk want de deuren gaan juist open en de bootjes komen uitvaren aan onze kant. De bootjes aan de wachtsteiger gaan ons voor in de kolk en maken stuurboord vast. Wij nemen de bakboord muur van de sluis en we zakken met elkaar een paar decimeter. De kolk is goed gevuld maar we hebben het wel eens drukker meegemaakt.

Wachtende auto's op de Haringvlietbrug door een brugopening
Wachtende auto’s op de Haringvlietbrug door een brugopening
Volkerak

Als we even later de Volkerak opvaren is de wind nog wat minder. Aan beide kanten van de sluis is er een lange pier waar je achter kunt aanmeren om te overnachten. Dit is een gratis overnachtingsplek zonder faciliteiten. Om aan land te komen moet je over een lange hoge loopbrug van schrobroosters. Voor ons geen probleem maar de hond kan er niet op lopen.

De wachtsteiger voor de Volkeraksluis
De wachtsteiger voor de Volkeraksluis

De beroepsschepen zijn op de Volkerak goed aanwezig. Via de het Rijn-Scheldekanaal is het de hoofdroute naar Antwerpen. Vanuit de Galathesehaven op Flakkee heb je een mooi uitzicht op deze route. We zien op de bakboord oever de grote kerk van Dinteloord boven de bebouwing uitsteken. Bij Dintelsas liggen wat beroepsschepen aangemeerd en er ligt een grote bunkerboot bij de ingang van de Dintel. We varen de zeilbootjes die met ons hebben geschut voorbij. Bij de Noordplaat nemen we de brede vaarweg links. We varen richting de Krammersluizen maar bij boei ZV4 slaan we af naar de invaart van Oude Tonge. Ik bel de havenmeester dat we er bijna zijn. Ze adviseert ons vlak bij de rode tonnen links in de geul te varen. Geen overbodig advies merken we want de diepte loopt snel terug en de laatste groene ton wordt een beetje omhoog geduwd uit het water. Een halve meter achter de ton loopt een zilverreiger te vissen.

Het kanaal naar de jachthaven van Oude Tonge
Het kanaal naar de jachthaven van Oude Tonge
Oude Tonge

We passeren de keersluis en varen en kanaaltje op naar de haven van Oude Tonge. Voor de haven is nog een tweede keersluis en een afslag naar een vakantiepark. We moeten achter de grote groene WR8 gaan liggen. We meren aan een hoge kade waar we vanaf het achterdek zo aan de wal kunnen stappen. Dat is makkelijk voor de hond. Als we de stroom willen inpluggen zien we op de kast 4 Amp. staan. De havenmeester zegt dat er geen andere aansluitingen zijn. Dat betekent voor ons dat we geen walstroom kunnen gebruiken want we kunnen de omvormer niet terugregelen naar 4 Ampère. Dan moeten we het hele weekend generator draaien als we gaan koken. Het menu moeten we er maar op aanpassen de komende dagen. We zijn wel een teleurgesteld in deze haven. Er moet een hoog tarief worden betaald dan verwacht je wel goede faciliteiten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *