Zondag 3 juni 2012
Ik ben trots op mijzelf. Om kwart over zeven vanmorgen heb ik weer een looptraining gedaan. 4 x 7 minuten rennen en toen was het rondje nog niet klaar en ben ik nog 3 x 7 minuten doorgegaan. Manlief had het ontbijt klaar staan bij thuiskomst met een gekookt eitje. Toen douchen, aankleden en onder de paraplu naar de kerk gelopen. De Hobbe van Baerdt Tsjerke is een mooi rijksmonumentaal kerkje. Het orgel uit 1978 is gemaakt door de Firma Ahrend uit Leer. Mooie klank. De emeritus predikant Ds. Waringa had de preek over de drie-enigheid. Het was vandaag zondag Trinitatis. Dit hebben sommige hervormde kerken overgenomen van de lutherse kerk sinds de eenwording.

Afbeelding kerk Joure
Interieur van de Hobbe van Baerdt Tsjerke

Sommige liederen werden in het fries gezongen en ook de belijdenis deed de dominee in het fries. Als je goed luistert kun je het meeste wel volgen en het zijn bekende woorden. Het volgende lied zongen wij na de belijdenis;

Tuskentiden 96
1. Wy belide ien en mien
dat de Heare
ús God is, Hy en oas gjinien,
sjong syn eare

2. Wy belide dat ús Hear
Jezus Kristus
Foar minsken stoarn en opstien is.
Halleluja!

3. Wy belide dat de Geast
út genede
de Wrâks fernijt en herten treast:
ivich frede.

Na afloop van de dienst was er nog koffiedrinken. Wij werden direct aangesproken en hadden contact met verschillende gemeenteleden.

’s Middags hebben we nog een ommetje gemaakt door het park en de museumtuin. Ik hoorde van mijn zus uit Bodegraven dat de deelname aan de kunstroute een succes was geweest. Er waren wel 50 mensen komen kijken en de reacties waren positief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *