Zondag 05 mei 2019

Zondag in Gorcum

We liggen aan een steiger waar een felle lamp de hele nacht brandt. De boot is overdekt met muggen die aangetrokken worden door het licht. Het is vandaag regenachtig. Als ik om negen uur naar de kerk loop neem ik de paraplu mee. Ruim op tijd arriveer ik in de Grote Kerk van Gorinchem op de Groenmarkt voor de eredienst van de Protestantse wijkgemeente. Ik word verwelkomt en krijg de weekbrief in de handen gedrukt.

De Grote kerk

Het 3-beukig kerkgebouw is licht en ruim. Het dateert uit 1851 en is een ontwerp van architect Warnsinck uit Amsterdam, geholpen door zijn leerling Abraham Nicolaas Godefroy. Het gebouw is tegen de 15e eeuwse Sint-Janstoren gebouwd. In september 1853 werd het Bätz-Witte orgel in gebruik genomen. Ik heb de tijd om alles in mij op te nemen.

Het interieur van de Grote kerk van Gorinchem
Het interieur van de Grote kerk van Gorinchem

Intussen vult de kerk zich en komt de voorganger met de broeders van de kerkenraad binnen. Dominee F.A.J. Heikoop uit Harmelen gaat vanmorgen voor in de dienst. We worden welkom geheten door de ouderling van dienst die er melding van maakt dat Dominee Eisinga uit Bergambacht in september van dit jaar zal worden bevestigd als vaste predikant van de Protestanse Wijkgemeente Grote Kerk. We zingen oud berijmde psalmen en vanaf de weekbrief enkele nieuw berijmde psalmen en gezangen. De schriftlezing is uit de Statenvertaling. Na een goede preek en lekker te hebben gezongen bij het prachtige orgelspel keer ik weer terug op de boot waar Adri mij verwacht met koffie en zeeuwse bolussen.

De Dalempoort is de laatst overgebleven poort van Gorinchem
De Dalempoort is de laatst overgebleven poort van Gorinchem

’s Middags loop ik goed ingepakt tegen de kou een rondje over de vestingwal van Gorinchem. Vooral de kant van het water is prachtig met wijdse uitzichten. Ik geniet met volle teugen van het voorjaar wat door de kou even stilgezet is. Ik loop langs de Dalempoort, Molen De Hoop, Het Kruitmagazijn, Molen Nooit Volmaakt en het Tolhuis. Onderweg krijg ik nog telefoon waardoor ik moet haasten om de middagdienst van kwart voor vijf te halen. Deze dienst wordt voorgegaan door dominee P. van de Voorde uit Hardinxveld-Giessendam. Ik voel mij bevoorrecht dat ik opnieuw naar de kerk kan gaan. Adri heeft zoveel last van de inspanningen van de laatste dagen dat hij niet van de boot af kan.

Molen 'De Hoop' op de vestingwal van Gorinchem
Molen ‘De Hoop’ op de vestingwal van Gorinchem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *